Ładowanie...

Właściwości fizyko-chemiczne

Produkujemy kruszywa zgodnie z normą:

  • PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”,
  • PN-EN 13383-1:2003 „Kruszywa z procesu naturalnego, przemysłowego lub recyklingu materiałów oraz mieszanek tych materiałów, stosowane jako kamień do robót hydrotechnicznych”.
WłaściwośćTłuczeń i klińceMieszankiKamień do robót hydrotechnicznych
Kształt ziaren - wsk. płaskości [%]
                     - wsk. kształtu [%]
< 20
< 20
< 20
 
< 25
 
Gęstość objętościowa ziaren [Mg/m3] 2,72 2,72 2,63 – 2,65
Obecność zanieczyszczeń obcych brak brak brak
Odporność na ścieranie < 25 < 25 < 30
Odporność na rozdrabnianie < 20 < 20 -
Zawartość pyłów < 2 < 7 -
Wskaźnik piaskowy - > 30 -
Obecność zanieczyszczeń organicznych Barwa jaśniejsza Barwa jaśniejsza -
Nasiąkliwość [%] < 1,5 < 1,70 < 1,5
Mrozoodporność < 1,0 < 2,0 < 0,5
Siarka całkowita 0,5 0,25 -
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] - - 125Skład chemiczny:

  • SiO2: 52,19 %
  • Fe2O3: 2,71 %
  • Al2O3: 8,59 %
  • CaO: 13,94 %
  • MgO: 3,87 %
  • Pozostałe: 18,70 %
Zaufali nam