Ładowanie...

Korzyści

Farma fotowoltaiczna wybudowana w miejscowości Krasne Potockie składa się z ponad 3650 ogniw fotowoltaicznych!!!

Łączna moc paneli to 0,95 MW.

Produkcja zielonej Energii ma wymierną korzyść dla środowiska .

Energia odnawialna wyprodukowana w Krasnem Potockim od grudnia 2015 do grudnia 2017 pozwoliła na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w następujących wartościach:

DWUTLENEK WĘGLA - CO2:................................ 5.923.610,40 lb

TLENEK AZOTU - NOx:................................................. 1.745,00 lb

DWUTLENEK SIARKI - SO2:.......................................... 2.622,40 Ib

Ilość wyprodukowanej Energii mogła by wystarczyć na  zasilenie 10041 komputerów przez rok.

Zanieczyszczenia powstałe przy produkcji takiej ilości Energii w sposób „tradycyjny” można porównać do emisji spalin jakie emituje średni samochód osobowy przez 592 lata!!!

Zaufali nam