Ładowanie...

Polityka jakości

Dzięki blisko 100-letnim doświadczeniom i wysoko wykwalifikowanej kadrze oferujemy naszym Klientom wysokiej jakości wyroby kamienne, zgodne z wymaganiami określonymi w zawartych z Klientami umowach oraz zgodnie z obowiązującymi normami.


System Zarządzania Jakością funkcjonujący w Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany” sp. z o.o. od 2004r. daje naszym Klientom przekonanie, że potrafimy osiągać wyznaczone cele jakościowe, które stanowią podstawę do spełniania wysokich wymagań naszych Odbiorców.

Mając na uwadze, że dalszy rozwój kopalni zależy od zadowolenia naszych Klientów:

 • zobowiązujemy się do spełniania wymagania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2010,
 • będziemy ciągle doskonalić:
  - skuteczność systemu zarządzania jakością,
  - jakość wyrobów dostarczanych naszym klientom,
  - stosowane procesy,
  - kwalifikacje personelu zaangażowanego w realizację wyrobu.


Aby sprostać rosnącym wymaganiom i nowym wyzwaniom oraz konkurencji na rynku kruszyw umacniamy pozycję kopalni na rynku poprzez:

 • pozyskiwanie nowych Klientów,
 • stały monitoring oczekiwań i wymagań naszych Klientów,
 • dostosowywanie oferty produktowej do potrzeb Klientów,
 • optymalizację działań prowadzących do poprawy efektywności ekonomicznej Spółki.


Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001 w zakresie wydobycia, przeróbki materiałów kamiennych do budowy dróg, robót hydrotechnicznych i inżynieryjnych. Jednostka certyfikująca: ZETOM-CERT sp. z o.o.

Politykę jakości wdrożoną do stosowania w całej organizacji i wynikające z niej cele jakości realizują wszyscy pracownicy KSS Klęczany, na powierzonych obszarach działania, pod nadzorem i kierownictwem Dyrektora Generalnego.

Ocena adekwatności, skuteczności i przydatności polityki jakości jest systematycznie dokonywana w trakcie audytów i przeglądów zarządzania.

Na życzenie naszych klientów wystawiamy deklaracje właściwości użytkowych  - zgodności CE przedstawiające parametry produkowanych kruszyw. 

Zaufali nam