Ładowanie...

Surowiec

Kopalnia „Klęczany” znajduje się na południowym stoku wzgórza Rozdziele, w obrębie którego występują serie skał piaskowcowych. Złoże zbudowane jest z serii piaskowców magurskich tworzących kompleks piaskowcowo - łupkowy o zmiennym wykształceniu. 
 
Nasze piaskowce są drobno i średnioziarniste o przeważającym udziale kwarcu w jego składzie. Oprócz kwarcu występują również ziarna skaleni, plagioklazów, kalcytu, łupków kwarcowo – łyszczykowych, biotytu i muskowitu.
 

Zasadniczo piaskowce magurskie są barwy szaroniebieskiej wietrzejące na żółtobrunatne, najczęściej średnio lub drobnoziarniste. 

W naszym złożu występują różne odmiany piaskowców różniących się zabarwieniem, uziarnieniem oraz wykształceniem:

  • Piaskowce niebiesko – szare
  • Piaskowce ciemno – szare
  • Piaskowce szare 
  • Piaskowce żółto – szare
Zaufali nam