Ładowanie...

Bieżąca Działalność

Kopalnia „Klęczany” prowadzi eksploatację złoża metodą odkrywkową systemem ścianowym lub zabierkowym, wielopoziomowo, przy pomocy robót strzałowych. Złoże obecnie eksploatowane jest siedmioma poziomami.

Główną metodą urabiania złoża jest strzelanie długimi otworami, natomiast strzelanie krótkimi otworami poziomymi i pozostałymi, stosuje się w mniejszym zakresie jako strzelanie pomocnicze. W przypadku uzyskania w wyniku odstrzałów brył skalnych ponadwymiarowych, są one wtórnie rozdrabniane przy pomocy młota hydraulicznego zamontowanego na koparce.

Załadunek urobku odbywa się mechanicznie  przede wszystkim przy użyciu nowoczesnych maszyn tj. koparek jednonaczyniowych przedsiębiernych i podsiębiernych lub ładowarek (VOLVO, CATERPILLAR) na niezawodne samochody technologiczne, które transportują urobek na zakład przeróbczy.

Kopalnia Klęczany posiada zakłady przeróbcze: stacjonarny i mobilny.

Samojezdny zakład przeróbczy typu J-1175 firmy TEREX/FINLAY przerabia kopalinę bezpośrednio na wyrobisku górniczym. W zależności od potrzeb produkcyjnych związanych z wymaganiami naszych Klientów, węzeł krusząco – sortujący jest doposażony w dodatkowe mobilne moduły kruszące i sortujące: przesiewacz mobilny FINLAY 393 HYDRASCREEN oraz kruszarkę stożkową.

Zakład przeróbczy stacjonarny składa się z jednego ciągu technologicznego, który obejmuje:

  • wstępne kruszenie na kruszarce szczękowej typu 40 – 20,
  • pierwsze wtórne kruszenie na kruszarce szczękowej typu 40 – 17,
  • wtórne kruszenie na kruszarce stożkowej typu 1750 x 250 „Symons”.

Poszczególne frakcje zostają rozsiane na specjalnie dobranych rusztach i sitach, które są dobierane w zależności od rodzaju wymaganej frakcji, oraz przetransportowane przenośnikami taśmowymi na skład wyrobów gotowych, gdzie następuje załadunek na samochody Klientów.

Wskaźniki charakteryzujące zakład górniczy:

  • wielkość obszaru górniczego: 0,22 km2
  • wielkość terenu górniczego: 1,74 km2
  • ilość poziomów eksploatacyjnych: 7
Zaufali nam