Ładowanie...

Krajowe ćwiczenia Ratownicze pod kryptonimem "BESKID - 24" na terenie Kopalni Surowców Skalnych Klęczany!

   21 marca na terenie Kopalni Surowców Skalnych Klęczany odbyły się ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „BESKID-24”. Kilkuset strażaków z czterech województw – małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego brało udział w ćwiczeniach.

   Przedmiotowe ćwiczenia odbyły się na terenie powiatów nowosądeckiego oraz limanowskiego i obejmowały szeroki zakres ratownictwa na poziomie specjalistycznym z udziałem m. in. 15 grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej Przeznaczonych do działań wysokościowych, wodno – nurkowych, chemiczno – ekologicznych, technicznych oraz poszukiwawczo – ratowniczych. Poza Państwową Strażą Pożarną w ćwiczeniach wzięły udział również siły i środki Policji szczebla powiatowego, wojewódzkiego oraz centralnego, Straż Graniczna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, WOPR, GOPR, struktury zarządzania kryzysowego.
   Zorganizowane przedsięwzięcie miało na celu m. in. doskonalenie sprawdzenie praktycznej gotowości współdziałania służb ratowniczych ze służbami współdziałającymi i zarządzaniem kryzysowym na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także ze szczeblem militarnym w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska.
   W ramach dwóch epizodów Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany użyczyła swój obszar, do realizacji ćwiczeń przez specjalistyczne grupy ratownicze Państwowej Straży Pożarnej.
Ponadto Kopalnia czynnie uczestniczyła w przygotowaniach oraz zaangażowała środki na odpowiednie dostosowanie warunków do przeprowadzenia specjalistycznych zadań.

Zaufali nam